Projektgruppen för Nationella prov i geografi

Här samlar vi information kring allt som rör det nationella provet i geografi.

Kontakta oss

Det nationella provet i geografi för årskurs 9

Enheten för nationella prov i geografi är verksam vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Utvecklingsarbetet sker på uppdrag av Skolverket. Det nationella provet utvecklas av provkonstruktörer med bakgrund som lärare i ett nära samarbete med skolor, ämnesdidaktiker och forskare. Utöver ett utvecklingsarbetet innefattar uppdraget även analyser och rapportering av provresultat. Provgruppens rapporter, rapporter av resultat och övriga publikationer finns att läsa på denna sida. Här hittar du också en beskrivande text om framtagandet av det nationella provet i geografi. I en film utgiven av Skolverket finns beskrivet de generell principer som ligger bakom konstruktionen av samtliga nationella prov.  

Det nationella provet i geografi för läsåret 2023/2024 ges i april månad. Provet utgår från den reviderade kursplanen (Lgr22) och är sedan den övergången också konstruerat utifrån en ny poängmodell (till skillnad från tidigare prov som prövat Lgr 11 med den sk. beläggsmodellen). Mer information och film som beskriver förändringar vad gäller de nationella proven finns på Skolverkets hemsida. Förändringen är delvis kopplad till det större projektet med att digitalisera de nationella proven. Läs mer om digitaliseringsprojektet på Skolverkets webbsida.  

Senast uppdaterad: 2023-11-29