Projektgruppen för Nationella prov i geografi

Här samlar vi information kring allt som rör det nationella provet i geografi.

Kontakta oss

Det nationella provet i geografi för årskurs 9

Enheten för nationella prov i geografi är verksam vid institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier vid Uppsala universitet. Arbetetet sker på uppdrag av Skolverket. Det nationella provet utvecklas av provkonstruktörer med bakgrund som lärare i ett nära samarbete med skolor, ämnesdidaktiker och forskare. Utöver ett utvecklingsarbetet innefattar uppdraget även ett analysarbete och en rapportering av provresultat. Provgruppens rapporter, rapporter av resultat och övriga publikationer finns att läsa på denna sida.

Skolverket beskriver i en film bland annat de generella principerna bakom konstruktionen av ett nationellt prov. För närvarande pågår även ett stort projekt med att digitalisera de nationella proven. Läs mer om digitaliseringsprojektet på Skolverkets webbsida.  

Senast uppdaterad: 2022-11-18