Provrapporter och Rapportserien "Om nationella prov i geografi"

Enheten för nationella prov i geografi sammanställer årligen en provrapport som innehåller resultatredovisningar från det senast genomförda provet. Provrapporterna finns att läsa nedan.

I rapportserien Om nationella prov i geografi publiceras andra relevanta studier och utredningar i syfte att kontinuerligt utveckla och kvalitetssäkra det nationella provet i geografi. Vi vill med denna rapportserie stimulera till diskussion i och om ämnet geografi, dess syften, innehåll och metoder samt stödja ämnesdidaktisk forskning, utbildning och undervisning. 

Rapportserien ”Om nationella prov i geografi”

Rapport 11

Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkät 2023 och analys av trender 2014-2023.

Rapport 10 
Slutna eller öppna format? En redogörelse för möjligheter och utmaningar med slutna och öppna uppgiftsformat i det digitala nationella provet i geografi för åk 9.

Äldre rapporter i serien:

Rapport 1
Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi. Sammanställning av lärarenkät i samband med utprövningsomgången 2013.

Rapport 2
Nationella ämnesprovet i geografi och kravgränssättning. Översyn och resultat av Angoff-metoden för nationella provet i geografi årskurs 6.

Rapport 3
Nationella provet i Geografi. Elevers upplevelser av provet och lärarnas syn på bedömning

Rapport 4
Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi åk 6 och 9. Sammanställning av lärarenkät 2014

Rapport 5
Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi åk 6 och 9. Sammanställning av lärarenkät 2015

Rapport 6
Lärarnas åsikter om Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkät 2016 och analys av trender 2014-2016. 

Rapport 7
Lärarnas åsikter om det Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkäter 2017 och analyser av trender 2014-2017.

Rapport 8
Lärarnas åsikter om det Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkäter 2018 och analyser av trender 2014-2018.

Rapport 9
Lärarnas åsikter om det Nationella provet i geografi 9. Sammanställning av lärarenkäter 2019 och analyser av trender 2014-2019.

Provrapporter

På uppdrag av Skolverket sammanställs här resultatredovisningar från genomförda prov.

Provrapport 2022
Nationellt prov i geografi årskurs 9, Provrapport 2022

Skolverket publicerar kontinuerligt egna rapporter som innehåller resultatredovisningar från nationella prov.

Äldre provrapporter:

Provrapport 2013
Ämnesprov i grundskolans årskurs 6, Provrapport 2013
Ämnesprov i grundskolans årskurs 9, Provrapport 2013

Provrapport 2014
Ämnesprov i grundskolan årskurs 6, Provrapport 2014
Ämnesprov i grundskolan årskurs 9, Provrapport 2014

Provrapport 2015
2015 gjordes det nationella provet i åk 6 frivilligt varför ingen rapport togs fram det året. Ingen avrapportering gjordes heller för provet i åk 9 då de nationella proven var under utredning.

Provrapport 2016
Ämnesprov i grundskolan årskurs 9, Provrapport 2016

Provrapport 2017
Ämnesprov i grundskolan årskurs 9, Provrapport 2017

Provrapport 2018
Nationellt prov i geografi årskurs 9, Provrapport 2018

Provrapport 2019
Nationellt prov i geografi årskurs 9, Provrapport 2019

Senast uppdaterad: 2023-11-29