Tidigare genomförda prov i åk 9

Nedan återfinns två nationella i sin helhet som genomfördes i åk 9 våren 2016 respektive 2017. Notera att äldre prov prövar den tidigare kursplanen (Lgr11) och är utformade utifrån en sk. "beläggsmodell" (till skillnad mot prov för innevarande läsår som prövar Lgr22 och bedöms med poäng). Äldre prov och provuppgifter kan användas för exempelvis diskussion och övning. 

Läsår 2016/2017

Elevhäfte Delprov A
Elevhäfte Delprov B

Elevhäfte Delprov A - engelsk översättning
Elevhäfte Delprov B - engelsk översättning

Bedömningsanvisningar

Läsår 2015/2016

Elevhäfte Delprov A
Elevhäfte Delprov B

Elevhäfte Delprov A - engelsk översättning
Elevhäfte Delprov B - engelsk översättning

Bedömningsanvisningar

Senast uppdaterad: 2023-06-30