Tidigare genomförda prov i åk 9

Nedan återfinns de nationella prov som genomfördes i åk 9 våren 2016 respektive 2015. Proven kan användas för exempelvis diskussion och övning. Notera att det nationella provet som ges våren 2023 är konstruerat för att pröva den reviderade kursplanen (Lgr22). En annan skillnad är att provet våren 2023 innehåller uppgifter med både öppna och slutna format som bedöms med poäng (till skillnad mot tidigare prov som har en modell som bygger på belägg). 

Läsår 2015/2016

Elevhäfte Delprov A
Elevhäfte Delprov B

Elevhäfte Delprov A - engelsk översättning
Elevhäfte Delprov B - engelsk översättning

Bedömningsanvisningar

Läsår 2014/2015

Elevhäfte Delprov A
Elevhäfte Delprov B

Elevhäfte Delprov A - engelsk översättning
Elevhäfte Delprov B - engelsk översättning

Bedömningsanvisningar

Senast uppdaterad: 2022-11-17