Bedömningsstöd i geografi för åk 6, 2017

Nedan återfinns två bedömningsstöd i geografi för åk 6. Information om bedömningsstödens syfte och användningsområde finns att läsa i Lärarinformationen. Viktigt att notera är att bedömningsstöden publicerades våren 2017 och är utarbetade enligt Lgr11. 

Bedömningsstöd: Natur och människa i samspel

Lärarinformation

Elevhäfte 

Bedömningsanvisningar 

Bedömningsstöd: En global värld

Lärarinformation

Elevhäfte 

Bedömningsanvisningar 

Senast uppdaterad: 2022-11-17