Lärarenkät

Samtliga lärare som genomfört det nationella provet i geografi ska lämna synpunkter på provet. Det görs genom att besvara en digital lärarenkät. Dina synpunkter är mycket viktiga för att förbättra och utveckla kommande års prov.

För att få tillgång till Lärarenkäten ombeds du skriva in det lösenord som finns tryckt i häftet Bedömningsanvisningar.

Senast uppdaterad: 2022-05-05