Enheten för det nationella provet i geografi

Enheten för det nationella provet i geografi tillhör Institutionen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier samt Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet.

Provkonstruktion

Erik Sandberg, provansvarig provkonstruktör
Kajsa Kramming, provkonstruktör
Mattias Arrhenius, provkonstruktör
Karin Franzén Boger, provkonstruktör
Ola Holma, provkonstruktör

Förutom ovan nämnda personer är det flera personer som arbetar med arbetsuppgifter inom projektet, exempelvis ämnesexperter för faktagranskning. Flera av projektets anställda bedriver och kommer att bedriva viss forskning på det material som produceras inom projektet nationella prov i geografi. Mer detaljerad information om detta finns under rubriken Forskning.

Ansvarig på Skolverket

Skolverket har det övergripande ansvaret för alla nationella prov. Ansvarig för de nationella proven i geografi och övriga SO-ämnen är Cecilia Johansson, Skolverket,106 20 Stockholm.

Vill du medverka i utvecklingen av Nationella prov i geografi?

Vi behöver hjälp av geografilärare från hela landet för att utveckla nationella prov i geografi. Framför allt behöver vi er hjälp vid utprövning och granskning av uppgifter samt vid utvecklingen av bedömningsanvisningar.

Vi anordnar även dagar då elevlösningar ska bedömas och bedömningsanvisningar vidareutvecklas, samt dagar då kravgränser ska tas fram för det aktuella provet. Är du behörig lärare i geografi för grundskolan och intresserad av att i någon form bidra i utvecklingsarbetet med nationella prov - tveka inte att anmäla ditt intresse!

Senast uppdaterad: 2023-10-11