Inrapportering

Projektgruppen som konstruerar det nationella provet i geografi vid Uppsala universitet samlar in ett urval av elevprestationer samt resultat på uppgiftsnivå. Projektgruppen har också tagit fram en lärarenkät där samtliga lärare som genomfört det nationella provet i geografi lämnar synpunkter på provet. Resultaten och synpunkterna används för att förbättra och utveckla kommande prov. Vi ser fram emot din återkoppling!

Inrapportering av resultat för det nationella provet i geografi åk 9

För att rapportera in resultat behöver du registrera dig som ny användare. Som inloggad användare kan du gå tillbaka och se dina inrapporterade resultat. Du kan också pausa i inrapporteringen och fortsätta vid ett annat tillfälle. Det går också att skriva ut den ifyllda inrapporteringen.

När du registrerar dig ombeds du skriva in det lösenord som finns tryckt i häftet Bedömningsanvisningar. Det kallas aktiveringskod. 

OBS! Du bör anteckna det användarnamn du tilldelas och det lösenord du väljer själv.

Det som ska registreras är elevernas resultat på provets uppgifter samt elevens födelsenummer (ÅÅMMDD), kön och om eleven följer kursplanen i Svenska som andraspråk (SvA). Frågor kring inrapporteringen kan ställas via e-post till: natprov.geografi@edu.uu.se

Inrapportering av resultat 

Frivillig inrapportering

Läraren ges möjlighet till en frivillig inrapportering av en hel klass. En sådan inrapportering ger en översikt över de enskilda elevernas provbetyg och den samlade bilden för klassen/gruppen. Inrapporteringen är dessutom ett viktigt verktyg för uppföljning och fortsatt provutveckling. 

Senast uppdaterad: 2022-07-07