Forskning

Arrhenius, M., G. Bladh, & C. Lundholm. (2022) Swedish 12-13 year old students` geographical understanding of the Gulf Stream. Journal of Geography 121 (1)

Alm Fjellborg, A. & Kramming, K. (2021) Sustainable development: Exploring gender differences in the Swedish national test in geography for grade 9. International Research in Geographical and Environmental Education, 1-16.

Arrhenius, M., C. Lundholm, & G. Bladh. (2021) Swedish 12-13-year old students´ conceptions of the causes and processes forming eskers and erratics. Journal of Geoscience Education 69 (1): 13-43. 

Sandberg, E. (2021) Att särskilt beakta ett nationellt prov : En kvalitativ studie om hur lärare uppfattar och tillämpar förordningen om att särskilt beakta provresultatet vid betygssättning (Master dissertation). Institutionenen för pedagogik, didaktik och utbildningsstudier, Uppsala universitet. 

Molin, L. & Alm Fjellborg, A. (2019) Geographical variations in the relation between final course grades and results on the national tests in social sciences, 2015-2017. Educational Review, 1-19.

Alm Fjellborg, A. &  Molin, L. (2018) Vilka typer av uppgifter gynnar elever som följer kursplanen i svenska som andraspråk? En undersökning med data från de nationella proven i geografi. Acta Didactica, Norge. Vol. 12, Nr 4.

Kramming, K. (2017) Miljökollaps eller hållbar framtid? : Hur gymnasieungdomar uttrycker sig om miljöfrågor (PhD dissertation). Kulturgeografiska institutionen, Uppsala universitet, Uppsala.

Molin, L. , Grubbström, A., Bladh, G., Westermark, Å, Ojanne, K., Gottfridsson, H-O. & Karlsson, S. (2015) Do personal experiences have an impact on teaching and didactic choices in Geography? European Journal of Geography. Vol. 6, Number 4:6-20.

Torbjörnsson, T. & Molin, L. (2015) In school we have no time for the future: voices of Swedish upper secondary school students’ about solidarity and the future. International Research in Geographical and Environmental Education. Vol. 24:4, 338-354.  

Torbjörnsson, T. & Molin, L. (2014) Who is Solidary? A Study of Swedish Students´ Attitudes towards Solidarity as an Aspect of Sustainable Development. International Research in Geographical and Environmental Education. Vol. 23:1, 1-19. 

Schmidinger, H., Molin, L. & Brandt, A. (2014) Excursions in School – Past and Present from Swedish and Anglo-Saxon perspectives. European Journal of Geography, Vol. 5, Number 4:87-101.

Molin, L. & Grubbström, A. (2013) Are teachers and students ready for the new middle school geography syllabus in Sweden? Traditions in geography teaching, current teacher practices, and student achievement. Norwegian Journal of Geography, 67:3, 142–147. 

Senast uppdaterad: 2022-06-17