Provdatum

Provdatum för det nationella provet i geografi och övriga SO-ämnen, åk 9 läsåret 2023/2024 

  • tisdag 23 april (provet ska starta 09.00) Delprov A
  • torsdag 25 april (provet ska starta 09.00) Delprov B

Ett par veckor innan aktuella provdatum meddelar Skolverket till skolenheten vilket SO-ämne som skolan har tilldelats.

Provet utgår från den reviderade kursplanen (Lgr22) där vi tagit i beaktande att eleverna i viss mån har läst enligt två kursplaner. Samtidigt är provet rimligt i relation till det eleverna givits förutsättning att utveckla. Därav är provet att betrakta som en mjuk övergång mellan de två kursplanerna. 

Mer information och film som beskriver förändringar vad gäller de nationella proven finns på Skolverkets hemsida

Senast uppdaterad: 2023-10-11