Provrapporter och sammanställningar

På uppdrag av Skolverket sammanställer och redovisar Provinstitutionerna kontinuerligt resultatredovisningar från ämnesprov i grundskolan. Nedan finner ni Provrapporter för ämnesprov i geografi, åk 6 och 9.

Provrapporter 2013

Ämnesprov i grundskolans årskurs 6, Provrapport 2013

Ämnesprov i grundskolans årskurs 9, Provrapport 2013

Provrapporter 2014

Ämnesprov i grundskolan årskurs 6, Provrapport 2014

Ämnesprov i grundskolan årskurs 9, Provrapport 2014

Provrapport 2016

Ämnesprov i grundskolan årskurs 9, Provrapport 2016

Provrapport 2017

Ämnesprov i grundskolan årskurs 9, Provrapport 2017

Skolverket publicerar kontinuerligt rapporter som innehåller resultatredovisningar från ämnesprov i grundskolan och kursprov i gymnasieskolan. Där presenteras statistik och kommentarer som rör de nationella proven.