Bedömningsstöd för årskurs 4-6


På Skolverkets webbplats (Bedömningsportalen) finns sedan 2016 ett flertal bedömningsstöd i geografi, historia, religion och samhällskunskap för årskurs 4-6. Materialet är utformat vid olika lärosäten i landet. I ämnet geografi finns två publicerade bedömningsstöd ("Nänniska och natur i samspel" och "En global värld"). 

Syftet med bedömningsstödet är i huvudsak att:

• stödja en likvärdig och rättvis bedömning och betygssättning
• bidra till att konkretisera kursplanerna
• bidra till en ökad måluppfyllelse för eleverna

Bedömningsstödet är konstruerat för att bedöma elevernas kunskaper i relation till kunskapskraven i årskurs 6. När läraren använder bedömningsstödet i årskurserna 4 och 5 ska hänsyn tas till att eleverna ännu inte kan förväntas visa samma nivå i sina svar som elever i årskurs 6. Resultatet kan också användas som underlag vid till exempel utvecklingssamtal mellan elev, föräldrar och lärare.

På bedömningsportalen finns ytterligare ett bedömningsstöd i form av ett tidigare nationellt prov. Det är 2015 års prov som gjorts tillgängligt i sin helhet.