Forskning och publikationer

Under rubriken Forskning presenteras forskning som på olika sätt behandlar nationella prov exempelvis provkonstruktion, bedömning och utvärdering. Även ämnesdidaktisk forskning med inriktning på undervisning och lärande i geografi presenteras här.